Sökning: "kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 446 avhandlingar innehållade ordet kvalitativ.

 1. 1. Den vakna patienten : En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad

  Författare :Kerstin Brodin; Ove Hellzén; Marie Häggström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Conscious patient; intraoperative nursing; operating theatre nurse; qualitative method; surgical patient; intraoperativ omvårdnad; kirurgisk patient; kvalitativ metod; operationssjuksköterska; vaken patient;

  Sammanfattning : Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken genom hela den intraoperativa fasen. LÄS MER

 2. 2. Röster om kvalitativ forskning : En karaktäristik utifrån vetenskapliga texter

  Författare :Guy Karnung; Leif Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; qualitative research; meta-research; linguistic perspectives; scientific texts; argumentation process; argumentation context; explorative study; recursion; conceptual hierarchy; scientific communities; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In this thesis the concept "qualitative research" is examined. As a scientific concept it can, for example, be related to and localized in different descriptions of Swedish educational research. LÄS MER

 3. 3. Close to the edge : discursive, gendered and embodied stress in modern youth

  Författare :Maria Wiklund; Ann Öhman; Eva-Britt Malmgren-Olsson; Carita Bengs; Erik Bergström; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sweden; adolescent; youth; young women; stress; distress; health; psychosomatic; subjective health; body; embodiment; lived experience; gender; modernity; discourse; qualitative method; content analysis; interviews; school survey; questionnaire; epidemiology; Sverige; ungdomar; tonår; unga vuxna; tonårsflickor; stress; ångest; subjektiv hälsa; kropp; förkroppsligande; levd erfarenhet; genus; modernitet; kvalitativ metod; kvalitativ innehållsanalys; intervjuer; skolenkät; frågeformulär; epidemiologi; Public health science; Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern not only in Sweden but worldwide. The overall aim of this thesis is to deepen and widen the understanding of young peoples’ subjective health, psychosomatic and stress-related problems. LÄS MER

 4. 4. COPD in primary care : exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth

  Författare :Sara Lundell; Karin Wadell; Börje Rehn; Åsa Holmner; Maria Wiklund; Lisa Skär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; primary care; implementation; eHealth; qualitative; mixed methods; meta-analysis; KOL; primärvård; implementering; eHälsa; Kvalitativ; mixad metod; metaanalys; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major public health problem. Symptoms and comorbidities associated with COPD affect the whole body. Clinical guidelines for COPD recommend pulmonary rehabilitation (PR) including exercise training and education promoting self-management strategies. LÄS MER

 5. 5. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER