Sökning: "kunskapsteori"

Visar resultat 11 - 15 av 32 avhandlingar innehållade ordet kunskapsteori.

 1. 11. Patterns of Care : Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Eva-Lotta Grantén; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; Sociobiology; Agape; Altruism; Science and Religion; Independence; Conflict; Integration; Care; Systematic philosophy; ethics; metaphysics; aesthetics; ideologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to relate sociobiological theories of altruism to theories within the Christian tradition of agape. Firstly, it discusses the relation between scientific, ethical and theological understandings of altruism, and argues that it is possible to compare discussions of benevolent acts towards others or other-directedness. LÄS MER

 2. 12. Voluntary Coercion. Collective Action and the Social Contract

  Detta är en avhandling från Practical Philosophy

  Författare :Magnus Jiborn; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; convention.; evolutionary stability; equilibrium; Assurance game; Prisoner s Dilemma; evolutionary game theory; game theory; collective action; Social contract; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : This work provides a game theoretical analysis of the classical idea of a social contract. According to what we might call the Hobbesian justification of the state, coercion is necessary in order to provide people with basic security and to enable them to successfully engage in mutually beneficial cooperation. LÄS MER

 3. 13. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 4. 14. Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Kutte Jönsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematic philosophy; prostitution.; Wood; Anderson; Satz; Shalev; Dworkin; MacKinnon; Wertheimer; Holm; Okin; Mill; Locke; sexuality; custody; pregnancy; labour; exploitation; government; welfare; gender; rights; liberty; feminism; Baby M; IVF; insemination; market; altruism; adoption; parenthood; fatherhood; reproduction; motherhodd; surrogacy; surrogate motherhood; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Surrogate motherhood, or surrogacy, means that a woman carries a child with the explicit intention not to keep the child after the birth. This reproductive method is illegal according to Swedish legislation. The question at heart of the dissertation is the following: Can a legal prohibition of surrogacy be morally justified? My answer is simple no. LÄS MER

 5. 15. When birth turns to loss and grief - experiences, views and care in neonatal end-of-life practice

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Anita Lundqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; ideologi; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; Systematic philosophy; ethics; women’s experience.; Sweden; neonatal; perinatal; Muslim; end-of-life practice; death; Care; dying;

  Sammanfattning : The aim was to describe the neonatal end-of-life practice and illuminate Swedish women's lived experiences of the threat and the reality of their neonate's dying and death as well as the care received. A further aim was to explore Muslim women's view of current Swedish neonatal-end-of-life care. LÄS MER