Sökning: "kunskap meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden kunskap meningsskapande.

 1. 1. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Dahlström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 2. 2. Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Marie Leijon; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om mediereception som pedagogisk form och meningsskapande över tid. Jag är intresserad av att förstå komplexitet i meningsskapande processer som utgår från medieproduktioner. LÄS MER

 3. 3. Poliser som utbildar poliser Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bengt Bergman; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER

 4. 4. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; pre-school; Humanities Social Sciences; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har datorn kommit att bli ett vanligt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Visioner och planer har formulerats, inte minst politiskt. Det har sedan varit upp till pedagogerna att organisera och genomföra datoranvändandet i den lokala förskolevardagen. LÄS MER

 5. 5. Informellt lärande i en formell organisation Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Camilla Seitl; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Goal formulation work; Meaning making; Domains of knowledge; Competence; Public organization; Målformuleringsarbete; Meningsskapande; Kunskapsdomäner; Kompetens; Offentlig verksamhet; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur välfärdsaktörer (tjänstemän och politiker) i en kommunal organisation utformar mål för sin verksamhet. Aktörerna har ett samhällsansvar som innebär att de måste agera för att gå nya behov tillmötes. För att alla ska arbeta i samma riktning behöver tydliga mål utarbetas . LÄS MER