Sökning: "kundfokus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet kundfokus.

 1. 1. Vad betyder kundfokus? : En studie av närhet, kompetens och teknik

  Författare :Lars Ivarsson; Jan Ch Karlsson; Svante Leijon; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer focus; customer orientation; banking; health care; competence; personal relation; technology; price; customer service; service quality; service provider; service management; front line employee; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; customer focus;

  Sammanfattning : This is a dissertation about customer focus. Customer focus is a concept that can be understood in terms of giving the customer what the customer wants. LÄS MER

 2. 2. Measurements of efficiency in a supply chain

  Författare :Annelie Pettersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis addresses the topic of measurements in the Supply chain and specifically measurements of Supply chain efficiency. This thesis has the following objectives:- To present ways of measuring performance of the Supply chain.- To present ways of measuring cost in the Supply chain. LÄS MER

 3. 3. Competing on Manufacturing How combinations of resources can be a source of competitive advantage

  Författare :Gunilla Nordström; Institutet för Ekonomisk forskning; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; manufacturing; competitive advantage; manufacturing capabilities; strategic management; the Resource-Based View RBV combinations of resources; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : The most central question in the strategic management literature is why some firms are more successful than others, often expressed as an aim to understand sources of competitive advantage. In this thesis, an empirical observation is made that a number of manufacturing plants belonging to the same firm show sustainable differences in financial success, and the question is why. LÄS MER

 4. 4. Challenging the traditional manufacturing objectives : Designing manufacturing systems for both product manufacturing and value production

  Författare :Anders Johansson; Anna Öhrwall Rönnbäck; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing system; design; development; decision making; sustainability; value; Tillverkningssystem; produktionssystem; design; utveckling; beslutsstöd; hållbarhet; värde; Production Technology; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : Utformandet av nya tillverkningssystem och fabriker är ett komplext arbete med många intressenter. I grund och botten är det en värdekedja som är i fokus, dvs tillverkningen av en lönsam produkt. LÄS MER

 5. 5. Challenges of Commercial Real Estate Management : An analysis of the Swedish commercial real estate industry

  Författare :Peter Palm; Frances Plimmer; Hans Lind; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Real estate management; Quality in real estate management; Incentives for effort; Information sharing; Organisational structure; Customer focus; information sharing;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fem artiklar som var och en adresserar ett specifikt område inom förvaltning av kommersiella fastigheter. Det övergripande syftet med avhandlingen är att se till de utmaningar förvaltning av kommersiella fastigheter innebär. LÄS MER