Sökning: "kulturella drag USA"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kulturella drag USA.

  1. 1. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

    Författare :Karin Sporre; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

    Sammanfattning : In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. LÄS MER