Sökning: "kropp genus"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden kropp genus.

 1. 1. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  Författare :Anna Lindqvist; Per-Olof Erixon; Christina Segerholm; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :dans; danslärare; dansundervisning; flickor; genus; kropp; pojkar; rörelse; skola; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. LÄS MER

 2. 2. Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Författare :Jesper Andreasson; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; heteronormativitet; ritual; hegemoni; struktur; identitet; konstruktivism; kropp; sexualitet; genus; kollektiv; idrott; Sociologi; etnografi; Genusvetenskap; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation analyses and describes how gender, the body and sexuality are constructed within Swedish team sports. The study is based on qualitative, ethnographic field work with the male handball team Kula HF and the female soccer team Solby IK. LÄS MER

 3. 3. Smittsamt : En kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer

  Författare :Ann Werner; Johan Fornäs; Anne Scott Sörensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; gender; girls; media; cultural studies; intersectionality; media ethnography; bodies; emotions; Musik; genus; tjejer; medier; kulturstudier; intersektionalitet; medieetnografi; kropp; känslor; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Music; Musikvetenskap; Gender studies; Genus; Musikvetenskap; Musicology; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar tjejers musikbruk samt hur detta formar genusidentitet. Den bygger på ett medieetnografiskt fältarbete om musikkonsumtion och musikproduktion bland tjugotre tjejer mellan fjorton och sexton år i en mellanstor svensk stad. LÄS MER

 4. 4. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Författare :Hanna Hallgren; Nina Lykke; Kerstin Munck; Ingebjørg Seip; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Gender studies; Genus; Gender Studies; Genusvetenskap; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. När livet tar rätt form: om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009

  Författare :Wilhelm Kardemark; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :religionsvetenskap; Livsåskådningsforskning; Hälsa; Hälsotidskrifter; Genus; Genus - hälsa; Medical humanities; Människosyn; Hälsoförståelse; Kropp;

  Sammanfattning : Abstract When life gets the right shape: On anthropology in Swedish health magazines 1910-13 and 2009 This thesis describes and analyses anthropologies and understandings of health in Swedish health magazines 1910 to 1913 and 2009. It focuses on the three anthropological concepts of corporeality, relationality and rationality. LÄS MER