Sökning: "kronor"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet kronor.

 1. 1. Folkhemmet på is : Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972

  Författare :Tobias Stark; Gunlög Fur; Johnny Wijk; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; ice hockey; bandy; Tre Kronor; sport; modernization; national identity; Americanization; social networks; People’s Home; the Swedish welfare state.; ishockey; bandy; Tre Kronor; idrott; sport; modernisering; nationell identitet; amerikanisering; sociala nätverk; den svenska modellen; folkhemmet; History; Historia; Idrottsvetenskap; Sport Science; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of Swedish ice hockey as a national phenomenon during the period 1920–1972. The dissertation explores how the sport of ice hockey in just over half a century was transformed from a rather insignificant North American cultural import to one of Sweden’s most treasured pursuits by and large, and harbouring a national team (known as “Tre Kronor”) that at the height of its popularity in 1970 gathered almost the whole nation (82 percent of the adult population) in front of TV-sets during national game broadcasts. LÄS MER

 2. 2. Monument, minne, museum : Stockholms slott under det långa 1900-talet

  Författare :Rebecka Millhagen Adelswärd; Hedvig Brander Jonsson; Jonas Nordin; Magnus Olausson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; royal residence; national cultural heritage; musealisation; royal collecting traditions; Gustav III’s Museum of Antiquities; Royal Armoury; Treasury; Palace Museum; Tre Kronor Museum Royal collections; John Böttiger Palace architects; Ivar Tengbom; Sven Ivar Lind; Ove Hidemark Monograph Stockholms slotts historia The History of the Royal Palace Oskar II; Gustaf VI Adolf; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This study examines how the Royal Palace of Stockholm gradually, from 1880–2000, became established as a monument in art and cultural history, as well as a site of national heritage. The musealisation process of the royal residence is described by analysing the origin of new museal and exhibition milieus, and changes in the palace’s State and Bernadotte Apartments. LÄS MER

 3. 3. Valuing Reductions in the Risk of Traffic Accidents Based on Empirical Studies in Sweden

  Författare :Ulf Persson; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Säkerhetsteknik; Safety technology; Vägtransportteknik; Road transport technology; Road Traffic; Risk Reduction; Value of Life; Cost of Accidents; Stated Preference; Contingent Valuation;

  Sammanfattning : At the beginning of the 1990s the Swedish National Road Administration (SNRA) adopted the willingness to pay (WTP) approach for estimating the benefits of safety improvements. However, since then there have been discussions about how to find the most valid and reliable empirical methods to conduct WTP studies. LÄS MER

 4. 4. Zirconium dioxide based dental restorations : studies on clinical survival and fracture behaviour

  Författare :Christel Larsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Zirconium dioxide; Y-TZP; Dental restorations;

  Sammanfattning : POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMAN-FATTNINGAtt förlora tänder påverkar en människas utseende och funktioner såsom tal och tuggning. Det finns därmed ett behov att rehabilitera och ersätta förlorade tänder för att upprätthålla en god livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER