Sökning: "kritisk reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden kritisk reflektion.

 1. 1. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Cederwald; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Tallsten barnomsorgs- och skolenhet införde man 1996, som del i en omorganisation av verksamheten, ett nytt tanke- och arbetssätt utifrån en kommunikativ pedagogik. Tre mindre organisatoriska enheter, som var mer eller mindre slutna i förhållande till varandra, slogs samman till en enhet. LÄS MER

 2. 2. Dimmer på Upplysningen : text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; Konstfack.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Design; Design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER

 3. 3. Dimmer på Upplysningen text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; KTH.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Art; Technology and Design; Konst; teknik och design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER

 4. 4. Götter auf Erden : Hethitische Rituale aus Sicht historischer Religionsanthropologie

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Heike Peter; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Anthropology of Religions; Ancient Anatolia; “Magic Rituals”; Pierre Bourdieu; Practice Theory; Ritual Studies; History of Religions; Historical Anthropology; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the recent discourse about Hittite ritual and religion and assumes an alternative approach. It analyses how the most important researchers in the fields of Hittitology and History of Religions, who have been working with Hittite rituals and religion, describe and explain the rituals. LÄS MER

 5. 5. Work Transitions as Biographical Learning Exploring the Dynamics of Job Loss

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hallqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In recent years, researchers have pointed out that individuals understand their lives to a great extent through narratives and narration. In the field of adult education this idea has been taken up for instance in the concept of biographical learning. LÄS MER