Sökning: "kritisk pedagogik"

Visar resultat 16 - 20 av 27 avhandlingar innehållade orden kritisk pedagogik.

 1. 16. Unspoken truths about aesthetics in Swedish schools

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ketil Thorgersen; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Unspoken truths - about aesthetics in Swedish compulsory schools is a licentiate level thesis which investigates aesthetics in the Swedish compulsory school. The aim of the thesis is to recreate aesthetics as expressed in current curricula as well as in teachers' reflections. LÄS MER

 2. 17. Lärande mellan policy och praktik Kontextuella villkor för skolans reformarbete

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Jan Håkansson; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :deliberation; kommunikation; kritisk aktionsforskning; lärande; policy; skolreform; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : AbstractHåkansson, Jan (2006). Learning between policy and practice. Contextual conditions for reform activity in schools. Acta Wexionensia No 95/2006. LÄS MER

 3. 18. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet : Institutionen för pedagogik och psykologi

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Delaktighet; arbetsliv; organisation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER

 4. 19. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Cederwald; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Tallsten barnomsorgs- och skolenhet införde man 1996, som del i en omorganisation av verksamheten, ett nytt tanke- och arbetssätt utifrån en kommunikativ pedagogik. Tre mindre organisatoriska enheter, som var mer eller mindre slutna i förhållande till varandra, slogs samman till en enhet. LÄS MER

 5. 20. Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet

  Detta är en avhandling från Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, 205 06 Malmö, Sweden

  Författare :Ulla Lundgren; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical cultural awareness.; citizenship education; curriculum theory; national guidelines; language teachers; intercultural communicative competence; Intercultural understanding; culture in foreign language teaching and learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER