Sökning: "kritisk pedagogik"

Visar resultat 16 - 20 av 29 avhandlingar innehållade orden kritisk pedagogik.

 1. 16. Interkulturell förståelse i engelskundervisning : en möjlighet

  Författare :Ulla Lundgren; Natur-miljö-samhälle (NMS); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intercultural understanding; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER

 2. 17. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Delaktighet; arbetsliv; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER

 3. 18. Lärande mellan policy och praktik : Kontextuella villkor för skolans reformarbete

  Författare :Jan Håkansson; Christer Fritzell; Lena Fritzén; Glenn Hultman; Växjö universitet; []
  Nyckelord :deliberation; kommunikation; kritisk aktionsforskning; lärande; policy; skolreform; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Abstract Håkansson, Jan (2006). Learning between policy and practice. Contextual conditions for reform activity in schools. Acta Wexionensia No 95/2006. LÄS MER

 4. 19. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Författare :Elisabeth Cederwald; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the pedagogue as a social being and how she or he experiences the social life in preschools and schools in Tallsten. In 1996, the child-care and education authorities in Tallsten introduced a new manner of thinking and working based on the communicative pedagogy. LÄS MER

 5. 20. Folkhälsopedagogen söker legitimitet. Ett möte mellan pedagogik och verskamhetsförlagd utbildning

  Författare :Leif Karlsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work experience period; theory and practice; pedagogical development; Critical research; higher education standard; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to study how the students in the work experience period of The Study Program in Public Health and Education experienced how the discipline of education could contribute to health promotion in practice and if whether the integration between theory and practice in this case reached the appropriate higher education standard. The data collection comprised semi-structured interviews, the student’s descriptions of the trainee post, their aims and objectives and the follow-up and evaluation of their aims and objectives. LÄS MER