Sökning: "kristina Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden kristina Jansson.

 1. 1. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 : Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Marie Jansson; Kristina Boréus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 2. 2. Saisir l'insaisissable : les formes et les traductions du discours indirect libre dans des romans suédois et français

  Författare :Kristina Jansson; Olof Eriksson; Monica Hjortberg; Michel Olsen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; lingvistik; översättning; språkjämförelse; discours indirect libre; franska språket; svenska språket; diskursanalys; French language; Franska språket; French linguistics; Franska med inriktning mot språkvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract Jansson, Kristina, 2006. Saisir l’insaisissable. Les formes et les traductions du discours indirect libre dans des romans suédois et français. Acta Wexionensia nr 86/2006. LÄS MER

 3. 3. Oxidative damage and the DNA glycosylase MutYH

  Författare :Kristina Jansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oxidative damage; 8-oxo-7; 8-dihydro-2′-deoxyguanosine; Base excision repair; DNA glycosylase; Mismatch repair; DNA damage checkpoint; 9-1-1 complex; Glutathione-S-transferases; Colon cancer.;

  Sammanfattning : The DNA glycosylase MutYH is highly conserved throughout evolution, and homologs are found in most eukaryotes and prokaryotes examined. MutYH functions as a base excision repair DNA glycosylase that excises adenines misincorporated opposite 8-oxo-7,8-dihydro-2′-deoxyguanosine (8-oxodG), one of the most stable products of oxidative DNA damage. LÄS MER

 4. 4. Biomarkers and risk of intracerebral hemorrhage : population-based studies in northern Sweden

  Författare :Kristina Johansson; Marcus Lind; Lars Johansson; Jan-Håkan Jansson; Arne Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intracerebral hemorrhage; hemorrhagic stroke; factor XII; D-dimer; von Willebrand factor; ABO blood groups; phosphatidylethanol; alcohol; risk markers; biomarkers; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : BackgroundIntracerebral hemorrhage (ICH) is a disease associated with a high morbidity and mortality and treatment options for the condition are limited. Even though an ICH event usually comes as a surprise to the affected individual, pathogenetic processes often have occurred before the sudden ICH event and may have preceded disease onset by years. LÄS MER

 5. 5. Multicomponent Nitride Thin Films by Reactive Magnetron Sputtering

  Författare :Kristina Johansson; Erik Lewin; Ulf Jansson; Naureen Ghafoor; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER