Sökning: "kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet kriminalitet.

 1. 1. Svenska narkotikamissbrukande kvinnor och män : missbruksförlopp och kriminalitet

  Författare :Siv Byqvist; Edle Ravndal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The main concern of the thesis is the quantitative study of the progression of drug abuse and criminality among Swedish narcotics abusers at the beginning of the 1980s and at the beginning of the 1990s. The thesis comprises six articles that are based on data collected from two samples obtained from two research projects. LÄS MER

 2. 2. Kriminalitet og alder

  Författare :Knut Sveri; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kriminologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet : En utvärdering av programmen Ett nytt vägval och Nya utmaningar

  Författare :Sophia Lindblom; Arto Hiltunen; Susanne Strand; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Criminality; thinking patterns; sense of coherence; treatment effects; Kriminalitet; tankemönster; PICTS; SOC-13; PANAS; evidens; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis was to make an initial evaluation of the cognitive-oriented treatment programs “A New Direction” for young people and ”New Challenges” for adult men. The treatment programs were examined in two studies mainly aimed at measuring treatment effects on criminal thought patterns and sense of coherence. LÄS MER

 4. 4. Kriminalitet som uttryck för olust : en intensivstudie av dömda för tillgreppsbrott

  Författare :Astrid Palm Beskow; Ulf Palm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt, moral

  Författare :Susanne Liljeholm Hansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Ungdomsgäng; kriminalitet; förort; uppförandekoder; social konstruktionism; narrativ analys; tolkningsrepertoar; kategorisering; social exkludering; relativ deprivation; moralisk differentiering; genus; positionering; hegemonisk maskulinitet; protestmaskulinitet; maktrelationer;

  Sammanfattning : Abstract Title: Narratives about youth gangs in the disadvantaged suburban neighbourhood. Gender, power, morality Author: Susanne Liljeholm Hansson Key words: Youth gangs, criminality, disadvantaged neighbourhood, codes of conduct, social constructionism, narrative analysis, interpretive repertoire, categorization, social exclusion, relative deprivation, moral differentiation, gender, positioning, hegemonic masculinity, protest masculinity, power relations Distribution: University of Gothenburg, Department of Social Work, Box 720, S-405 30 Göteborg ISBN: 978-91-86796-93-8 ISSN: 1401-5781 E-publishing: http://hdl. LÄS MER