Sökning: "kost"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade ordet kost.

 1. 1. Kost, klass och kön

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marianne Ekström; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; food preparation; class; gender; women s work; meal patterns; social relations; distinctions;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the importance of social factors and so­cial relations around food preparation.Methods used: a questionnaire, a food diary kept by the person(s) respon­sible for food preparation in the family and a number of interviews. LÄS MER

 2. 2. Kost och hälsa i marknadsföringen : en analys av system och processer i vilka våra matvanor formas : med betoning på livsmedelsannonsers spegling av kostideal och konsumtion 1950-85

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Ola Feurst; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :Matvanor; Marknadsföring-- Livsmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On Oral Health in Young Individuals with a Focus on Sweden and Vietnam A Cultural Perspective

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Brittmarie Jacobsson; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child dentistry; dental caries; diet; epidemiology; gingivitis; immigrant; barntandvård; epidemiologi; gingivit; invandrare; karies; kost;

  Sammanfattning : AIM: The overall aim of this thesis was to study culture as an oral health determinant for dental caries and gingivitis in children living in Jönköping, Sweden, in relation to children living in Da Nang, Vietnam.MATERIALS AND METHODS: In 1993 and 2003, cross-sectional studies with clinical examinations and questionnaires were performed in Jönköping, Sweden, with a random sample of 130 children from each of four age groups; 3, 5, 10 and 15 years. LÄS MER

 4. 4. Metabolic consequences of a Paleolithic diet in obese postmenopausal women

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Caroline Blomquist; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Postmenopausal women; Paleolithic diet; randomized diet intervention; fat metabolism; low-grade inflammation; circulating fatty acids; diet validation; obesity; insulin resistance; Postmenopausala kvinnor; Paleolitisk kost; randomiserad kostintervention; fettmetabolism; fetma; låggradig inflammation; cirkulerande fettsyror; kostvalidering; fetma; insulin resistens; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : BackgroundObesity, in particular abdominal adiposity, is associated with elevated fatty acids and pro-inflammatory adipokines, which are linked to ectopic fat storage and insulin resistance. During menopause, there is a redistribution of fat from the peripheral to abdominal depots. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av NHL en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet : Göteborgs universitet

  Författare :Jyri Backman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER