Sökning: "konsumentkampanj"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet konsumentkampanj.

  1. 1. Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Eva Ekstrand; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

    Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER