Sökning: "konstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 159 avhandlingar innehållade ordet konstruktioner.

 1. 1. Konstruktioner som fungerar : En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren

  Författare :Eva Björkholm; Ingrid Carlgren; Maria Andrée; Marc De Vries; Berit Bungum; Marc de Vries; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; primary school; Learning study; phenomenography; variation theory; knowledge; knowing; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the meaning of technical knowing in primary technology education. This is done by identifying and describing ways of knowing in relation to specific content (so-called objects of learning) of the school subject of technology. LÄS MER

 2. 2. Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal : I en landsgränsnära förskola

  Författare :Emma Nilsson; Carin Roos; Karin Bengtsson; Maria Simonsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; förskolepersonal; planeringssamtal; gräns; landsgräns; sociala konstruktioner; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to describe the preschool setting that is constructed in the preschool teacher’s planning conversations with a special focus on the border context in which this particular preschool is located. In what ways are the geographic location noticeable and what conceptions are established in their conversations? The study has a social constructivist approach and is informed by borderland theory which means that the focus is on the context and the participants in this context. LÄS MER

 3. 3. Ord och inga visor : konstruktioner av förskolebarnet i kunskapsekonomin

  Författare :Magdalena Sjöstrand Öhrfelt; Stefan Lund; Carl-Henrik Adolfsson; Jan Kampmann; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; early childhood education; Swedish preschool; educational policy; discourse analysis; childhood subjectivities; discursive displacements; government rationalities; Förskola; utbildning; styrning; diskurs; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : Historically, changes in preschool policy have been legitimized in relation to ideas about the preschool child and the various problems that the education of this child is supposed to be able to “solve”. From an early age, children have been considered the most effective tool for dealing with a variety of social, economic or environmental issues of central importance for maintaining and developing society. LÄS MER

 4. 4. Chemical emissions from building structures : emission sources and their impact on indoor air

  Författare :Annika Glader; Ingrid Liljelind; Berndt Stenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; indoor air quality; VOC; building structures; emissions; health effects; moisture damage; PCA; OPLS; inomhusluft; VOC; konstruktioner; emissioner; hälsoeffekter; byggnadsmaterial; fuktskada; PCA; OPLS; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Chemical compounds in indoor air can adversely affect our comfort and health. However, in most cases there is only a limited amount of information available that can be used to assess their health risk. Instead the precautionary principle is often applied, i.e. LÄS MER

 5. 5. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER