Sökning: "konstruktion mot order"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden konstruktion mot order.

 1. 1. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning : Fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Malou Andersson; Petter Asp; Anna Kaldal; Ulrika Andersson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal law; intimate partner violence; men´s violence against women; violence against children; gross violation of integrity; gross violation of a woman’s integrity; straffrätt; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; våld mot barn; grov fridskränkning; grov kvinnofridskränkning; straffrätt; Criminal Law;

  Sammanfattning : Over the last decades men’s physical and psychological violence against women in intimate relationships (domestic violence) has become a central issue in Swedish politics. Men’s physical and psychological violence against women is generally be understood as including physical, sexual and psychological violence (e. LÄS MER

 2. 2. Customization-based interaction in ETO

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Nikolas Käkelä; Joakim Wikner; Jonathan Gosling; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; customization; engineer-to-order; interaction; solution spaces; kundanpassning; konstruktion-mot-order; interaktion; lösningsrymd;

  Sammanfattning : Customization is an important way for suppliers to offer value to customers and to be competitive. There is a variety of methods suppliers can adopt to offer customization. LÄS MER

 3. 3. Svenskläraren som vision och konstruktion

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annbritt Palo; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyse how the teacher of Swedish is envisioned andcreated in curricula and syllabi. Teacher education in Sweden is regulated in the HigherEducation Act, the Higher Education Ordinance, and the Government Bill on TeacherEducation. LÄS MER

 4. 4. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; LAW JURISPRUDENCE Public law Social welfare law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Socialrätt; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 5. 5. On Evaluation of Working Conditions aboard High-Performance Marine Craft

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pahansen de Alwis; Karl Garme; Anders Rosén; Joakim Dahlman; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high-speed marine craft; human factors integration; whole-body vibration; epidemiology; musculoskeletal pain; fatigue; höghastighetsfartyg; human factors; HFI; helkroppsvibrationer; epidemiologi; muskuloskeletal smärta; utmattning; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering;

  Sammanfattning : High-Performance Marine Craft (HPMC) is a complex system confronted by the stochastic nature of the waves challenging the safety of life at sea. The personnel aboard these craft are vulnerable to detrimental conditions, in fact, limiting the system’s performance evoking the significance of the Human Factors Integration (HFI) in the design and operation of these craft. LÄS MER