Sökning: "konstnär"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet konstnär.

 1. 1. Att bli konstnär : Om identitet, subjektivitet och konstnärskap i det senmoderna samhället

  Detta är en avhandling från LUND : Department of Sociology

  Författare :Henrik Stenberg; Per-Olof Olofsson; Anita Dahlgren; Thomas Johansson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga konstnärer; reflexivitet; subjektivitet; socialt gränsöverskridande;

  Sammanfattning : This dissertation explore young peoples will to become artists. A group of art students have been interviewed and severel questions are raised. LÄS MER

 2. 2. Arthur Percy, konstnär och formgivare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museet

  Författare :Anne-Marie Ericsson; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Percy; Arthur C:son; 1886-1976;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Richard Bergh - konstnär och kulturpolitiker 1890-1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Rabén & Sjögren (distr.)

  Författare :Birgitta Rapp; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bergh; Richard; 1858-1919;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Syntes och design : Den intellektuelle politikern som konstnär

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Rune Gustafsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the heritage of forms; individuation; artistic transference; conceptual histories; political design; frame reflection; integrative complexity; the intellectual politician; synthesis; design; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : A new theory on the intellectual politician, which has the ability to produce a designed type of problem-solving, has been developed from political science theory, cognitive theory as well as art theory. A cognitive concept, modified integrative complexity, consisting of four sub-concepts, frame reflection, differentiation, reframing and integration has been developed. LÄS MER

 5. 5. Manifestation och avancemang : Eugen : konstnär, konstsamlare, mecenat och prins

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Christina Gunneriusson Wistman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER