Sökning: "konst estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade orden konst estetik.

 1. 1. Konst i omlopp : mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

  Författare :Sonya Petersson; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Marta Edling; Katja Tollmar Grillner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art; fine arts; concepts; definitions; media culture; intermediality; cultural consumption; cultural market; class; press; encyclopaedias; prints; exhibitions; auctions; aesthetics; perception; pleasure; entertainment; knowledge; luxury; body and soul; konst; sköna konster; begrepp; definitioner; mediekultur; intermedialitet; kulturkonsumtion; kulturmarknad; klass; press; encyklopedier; grafik; utställningar; auktioner; estetik; perception; behag; nöje; kunskap; lyx; kropp och själ; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore how art was mediated and given meaning in the environment of an urban media culture in Stockholm during the second part of the 18th century. It comprises studies of how art was distributed on the market, how it was discussed in the press and how it was exhibited in public. LÄS MER

 2. 2. Aesthetics of being together

  Författare :Stoffel Kuenen; Erik Stolterman; Johan Redström; Dag Svanæs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; design; interaction design; design theory; aesthetics; aesthetics of being together; aesthetics of interaction; design practices; design research practice; research through design; practice based research; constructive design research; social media; technological mediation; social platforms; digital interactions; social interaction; group interaction; social dynamics; perceptual crossing; intersubjectivity; Aesthetics; estetik; design; design;

  Sammanfattning : Design deals with matters of aesthetics. Historically, aesthetics in industrial design refers to the designed artifact: aesthetics of objects. When designed artifacts include digital technologies, aesthetics in design refers to what happens between people and artifacts as well: aesthetics of interaction. LÄS MER

 3. 3. Samtida konst på bästa sändningstid : Konst i svensk television 1956–1969

  Författare :David Rynell Åhlén; Anna Dahlgren; Jeff Werner; Jesper Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Television; modern art; Sweden; arts programming; mediatization; remediation; cultural history of television genres; Sveriges Radio; Kristian Romare; Lennart Ehrenborg; Torbjörn Axelman; Moderna Museet; Multikonst; konstvetenskap; Art History; konst; svensk television; historia;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mediation of art on Swedish television during the 1950s and 1960s. The aim is to examine how the new medium of television was put to use in the dissemination and promotion of contemporary and modernist art during this time. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnadens estetik? : Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Författare :Johanna Rosenqvist; Anna Lena Lindberg; Jorunn Veiteberg; Lunds universitet Institutionen för konst- och musikvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; handdicraft; feminist art theory; textile; art; The National Association of Swedish Handicraft; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konst med konst som motiv : parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst

  Författare :Hans Örtegren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Paraphrase; quotation; allusion; copy; mimesis; intertextuality; 20th- century art; Pablo Picasso; Francis Bacon; Marcel Duchamp; René Magritte; Roy Lichtenstein;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is 20th-century art about art. The intentions of the artist, the reference given in the work, and the reaction of the perceiver are all important factors in the definition of a paraphrase of art.A paraphrase is made by an artist with the intention of clearly alluding to earlier art. LÄS MER