Sökning: "konst; språk"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden konst; språk.

 1. 1. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 2. 2. Teatern som handling : Sovjetisk avantgardeestetik 1917-1927

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitteratur

  Författare :Lars Kleberg; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Teater historia Sovjetunionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dimmer på Upplysningen text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; Helena Mattson; Katja Grillner; Gunilla Bandolin; Lars-Henrik Ståhl; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Art; Technology and Design; Konst; teknik och design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER

 4. 4. I teatralitetens brännvidd : Om Ingmar Bergmans filmkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Atrium Förlag

  Författare :Christo Burman; Per Ringby; Maaret Koskinen; Erik Hedling; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ingmar Bergman; film style and aesthetics; theatricality; theatre; intermediality; interartiality; gaze; framing; acting; tracking shot; mask; close-up; photography; commercial; biographical legend; cameo appearance; phenomenology; hermeneutics; verfremdung; theatrum mundi; Ingmar Bergman; filmstil; estetik; teatralitet; teater; intermedialitet; interartialitet; blick; ram; skådespeleri; kameraåkning; mask; närbild; fotografi; reklamfilm; biografisk legend; cameo-framträdande; fenomenologi; hermeneutik; verfremdung; theatrum mundi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss and exemplify the use of theatre and theatricality in the film aesthetics of Ingmar Bergman (1918-2007). The main primary material of the study consists of a selection of Bergman’s films: the nine commercials made for Bris soap (1951-1953) and the feature films Sawdust and Tinsel (1953), Smiles of a Summer Night (1955), The Seventh Seal (1957), The Magician (1958), Through a Glass Darkly (1961), Winter Light (1963), The Silence (1963), Persona (1966), The Ritual (1969), Scenes from a Marriage (1973), Fanny and Alexander (1983) and Saraband (2003). LÄS MER

 5. 5. Bildet sett fra innsiden Ikonoklastiske og matematiske konsepter i Florenskijs omvendte perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fabian Heffermehl; Mattias Martinson; Elena Namli; Per-Arne Bodin; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; icon; reverse perspective; image; Russia; modernism; mathematics; geometry; avant-garde; cult; utopia; apocalypsis; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews; Slavic Languages; Slaviska språk; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : For the Armenian-Russian mathematician, theologian and art-theoretician Pavel Florensky (1882–1937), the so-called reverse perspective of the Byzantine cult-image (in Greek: eikon) functioned not only as a phenomenon within painting, but also as an expression of a world-view that should ultimately define a cultural distinction between Russia and Europe. Florensky argued in various ways that the Russian-Orthodox reverse perspective represents ethical and aesthetical values that are superior to the Western linear perspective. LÄS MER