Sökning: "kompisar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet kompisar.

 1. 1. Kompisar och Kamrater Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Maud Ihrskog; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; young people; childhood; ethnography; identity; social interaction; relations; socialisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create an understanding for children’s and young people’s buddy relations when it comes to the creation of identity and socialisation, as well as to emphasise the formation of meaning and informal learning processes of these buddy relations. This is seen from a child’s perspective. LÄS MER

 2. 2. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 3. 3. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Detta är en avhandling från Stockholm : Normal förlag, Åsögatan 174, 116 32 Stockholm

  Författare :Robert Hamrén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 4. 4. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Erika Lundby; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Talking Violence, Constructing Identity Young Men in Institutional Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur unga män konstruerar identiteter kring berättelser om eget våldsutövande. Den bygger på en studie gjord vid ett särskilt ungdomshem i Sverige. Såväl enskilda intervjuer som videoinspelningar av behandlingsprogrammet Aggression Replacement Training (ART) har utgjort analysmaterialet. LÄS MER