Sökning: "kompisar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet kompisar.

 1. 1. Kompisar och Kamrater : Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen

  Författare :Maud Ihrskog; Christer Fritzell; Ingeborg Moqvist-Lindberg; Gunilla Halldén; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; young people; childhood; ethnography; identity; social interaction; relations; socialisation; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create an understanding for children’s and young people’s buddy relations when it comes to the creation of identity and socialisation, as well as to emphasise the formation of meaning and informal learning processes of these buddy relations. This is seen from a child’s perspective. LÄS MER

 2. 2. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Författare :Erika Lundby; Tapio Salonen; Carl Hult; Kristina Gustafsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 3. 3. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 4. 4. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Författare :Robert Hamrén; Kirsti Niskanen; Mark Graham; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 5. 5. Talking violence, constructing identities : young men in institutional care

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; Sweden Linköping Linköping University Sweden; Faculty of Arts and Sciences Linköping Linköping University The Tema Institute Department of Child Studies; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER