Sökning: "kommunikativa redskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden kommunikativa redskap.

 1. 1. Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan

  Författare :Mirella Forsberg Ahlcrona; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; handdockan som redskap; verksamhet; motiv; interaktion; dialog; subjektivisering; mediering och kommunikativa handlingar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET? : Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap

  Författare :Karin Allard; Ulrika Tornberg; Bengt-Olov Molander; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human rights perspective; plurilingualism; Swedish Sign Language; practises of communication; performativity; ethnography; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. LÄS MER

 3. 3. Play, Culture and Learning : Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Författare :Robin Samuelsson; Per Ledin; Stina Hållsten; Karin Aronsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

  Författare :Ellinor Skaremyr; Tomas Saar; Anders Arnqvist; Polly Björk-Willén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Newly arrived children; communication; early childhood education; interaction analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute with knowledge about newly arrived children’s participation in communicative events and the communicative tools that are being practiced by them. The study takes its starting point in a sociocultural perspective on learning and is informed by Vygotsky´s (1896-1934) thoughts on development, which is learning taking place in interaction between people in a sociocultural context. LÄS MER

 5. 5. Encountering Evolution : Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

  Författare :Johanna Frejd; Magnus Hultén; Karin Stolpe; Konrad Schönborn; Christina Siry; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Meaning-making processes; Science Education; Evolution; Multimodality; Collaborative Interaction; Exploratory studies; Meningsskapandeprocesser; Naturvetenskapsundervisning; Evolution; Multimodalitet; Interaktion; Explorativa studier;

  Sammanfattning : This thesis explores preschool class children’s meaning making processes when they encounter evolution. By adopting social semiotic and sociocultural perspectives on meaning making, three group-based tasks were designed. Video data from the activities were analysed using a multimodal approach. LÄS MER