Sökning: "kommunikation språk matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden kommunikation språk matematik.

 1. 1. Matematiken i yrkesutbildningen möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Luleå tekniska universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 2. 2. Limits of functions university students' concept development

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kristina Juter; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Matematikundervisning-- högskolan; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av sex artiklar som föregås av en kappa. Kappan sammanfattar de teorier som använts i artiklarna, empiridelen samt resultat och slutsatser. Fem av artiklarna är publicerade i tidskrifter eller accepterade för publikation i tidskrifter och den återstående är accepterad för publicering i en konferensrapport. LÄS MER

 3. 3. Carleman type inequalities and Hardy type inequalities for monotone functions

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Matematik; Mathematics; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : This Ph.D. thesis deals with various generalizations of the inequalities by Carleman, Hardy and Polya-Knopp. In Chapter 1 we give an introduction and overview of the area that serves as a frame for the rest of the thesis. LÄS MER

 4. 4. Clarkson type inequalities and geometric properties of banach spaces

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Klisinska; Luleå tekniska universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : In this thesis Clarkson's inequalities and their generalizations are the main tools. The technique that can be used to prove Clarkson type inequalities in more dimensions is shown. We also establish Clarkson type inequalities in general Banach spaces and point out the connections between Clarkson's inequalities and the concept of type and cotype. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares målkommunikation En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER