Sökning: "kommunikation och äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden kommunikation och äldre.

 1. 1. Speech masking speech in everyday communication : The role of inhibitory control and working memory capacity

  Författare :Victoria Stenbäck; Birgitta Larsby; Björn Lyxell; Mathias Hällgren; Jonas Brännström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hearing impairment; normal hearing; age; speech-in-noise; working memory; inhibitory control; listening effort; Hörselnedsättning; normal hörsel; ålder; tal-i-brus; arbetsminne; inhibitionskontroll; lyssningansträngning;

  Sammanfattning : Age affects hearing and cognitive abilities. Older people, with and without hearing impairment (HI), exhibit difficulties in hearing speech in noise. LÄS MER

 2. 2. Välbefinnande och demens : Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Författare :Iréne Ericsson; Sofia Kjellström; Bo Malmberg; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER

 3. 3. Negotiating needs : Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices

  Författare :Anna Olaison; Elisabet Cedersund; Håkan Jönson; Ann Mari Sellerberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care management; old age care; home care; assessment processes; institutional interaction; communication; discourse analysis; gerontological social work; Behovsbedömning; äldreomsorg; hemtjänst; bedömningsprocesser; institutionella samtal; kommunikation; diskursanalys; gerontologiskt socialt arbete; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The study concerns the needs assessment processes that older persons undergo to gain access to home care. The participation of older persons, their relatives and municipal care managers was studied from a communicative perspective. The assessment meetings functions as formal problem-solving events. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården

  Författare :Grazyna Teresa Adamiak; Urban Rosenqvist; Ingvar Karlberg; Grete Botten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; access; emergency care; system integration; waiting times; readmission; care outcomes; healthcare organisation; efficiency; appropriateness; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The settings investigated were departments of internal medicine (IM), orthopaedics and surgery in acute care hospitals in Sweden. The objective was to identify exogenous and endogenous determinants of accessibility of health care. LÄS MER

 5. 5. Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

  Författare :Hans Allmér; Christer Carlsson; Pirkko Walden; Anna Sell; Leif Marcusson; Siw Lundqvist; Anna Ståhlbröst; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : In this thesis digital wellness services (DWSs) are in focus. The DWSs are services provided through digital devices, such as smartphones, bracelets, and tablets, by using digital environments such as Internet, cloud services, and websites. LÄS MER