Sökning: "kommunikation meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden kommunikation meningsskapande.

 1. 1. Att se varandra i handling En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Göran Fransson; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; kommunikation; induction; nybliven; nyexaminera; lärare; NQT; fänrik; lärande; professionalisering; meningsskapande; institutionsteori; organisatoriskt lärande; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; officer; yrkesintroduktion; professionell utveckling; yrkesblivande; institution;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER

 2. 2. Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Monica Sträng Haraldsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; yngre elever; kommunikation; meningsskapande; natur;

  Sammanfattning : The aim of the study is to draw attention to and examine how young students (approximately 5-13 years) are involved in communication about nature, what approaches to nature are mediated in the social practices of preschool, school, and a science center, and how functional these approaches may be as providing learners with tools for making sense in other situations in everyday life and society. Empirical investigations were carried out by observations, tape recordings and video recordings of interaction in different educational contexts and presented in three studies. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek Meningsskapande genom den levda kroppen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ebba Hildén; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Toddlers; one year olds; preschool; communication; life-world; the lived body; phenomenology; Maurice Merleau-Ponty; Ettåringar; de yngsta förskolebarnen; förskolan; kommunikation; livsvärld; den levda kroppen; fenomenologi; Maurice Merleau-Ponty; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Communication between the youngest preschool children is the focus of this essay, primarily on how the children communicate with each other, what they are communicating about and what meaning the communication holds for the children. The aim is to describe and understand communication that takes place in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a Swedish preschool. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsidén möter praktiken institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur

  Detta är en avhandling från Centrum för tjänsteforskning

  Författare :Per Skålén; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; Institutional theory; organizational culture; sensemaking; institutionalization; quality development; health care; public sector.;

  Sammanfattning : The Idea of Quality Encounters an Organizational Practice Institutionalization, Sensemaking and Organizational CultureIn the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. LÄS MER

 5. 5. Att läsa bilder med kroppen En studie om yngre förskolebarns kommunicerande

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hanna Thuresson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Literacy; Multimodalitet; bilder; förskolebarn; Kropp; Kommunikation; Meningsskapande; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine young pre-school children´s literacy with a focus on their communication about pictures.  Based on the ethnographic method and video-recorded observations, this study demonstrates how young children communicate about pictures in various media. LÄS MER