Sökning: "kommunikation i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden kommunikation i förskolan.

 1. 1. Kommunikation i förskolan : förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap

  Författare :Linn Eckeskog; Annika Egan Sjölander; Per-Olof Erixon; Jakob Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school; organisations; non-professional communicators; social constructivism; organisational identity; legitimacy; democracy; digitalization; multimodality; Förskola; icke-professionella kommunikatörer; socialkonstruktivism; organisationsidentitet; legitimitet; digitalisering; multimodalitet; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given to the professionals in this communication, to identify what subject positions are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices. LÄS MER

 2. 2. Teknikundervisning i förskolan

  Författare :Sara Eliasson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teknikundervisning; förskola; teknik; teknikundervisning; barn; teknikaktiviteter;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen tar avstamp i ett intresse av teknikundervisning för de yngre barnen i förskolan. Även om teknik som pedagogiskt ämne har förstärkts och förtydligats under de senaste två decennierna i läroplanstexter både nationellt och internationellt, är teknik som ämnesområde ofta generellt beskrivet, både till innehåll och form. LÄS MER

 3. 3. Fostran i förskolan

  Författare :Airi Bigsten; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upbringing; relational; uniqueness; order; existence; lifeworld; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to generate knowledge about the preschool teacher’s incitements to action in the work they conduct around the upbringing of children, as well as how preschool teachers experience their own actions in interactions with children. The current study adopts a phenomenological lifeworld approach (Merleau- Ponty, 1962/2006; Schütz, 1966). LÄS MER

 4. 4. Grunden läggs i förskolan : Förskolepedagogers tankar om utveckling, lärande och dokumentation

  Författare :Katarina Emmoth; Monika Vinterek; Kenneth Ekström; Tomas Saar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; development; teaching; documentation; language; communication; mathematics; förskola; utveckling; lärande; dokumentation; språk; kommunikation; matematik; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study investigates the views of pre-school pedagogues towards child development and learning, especially their thoughts on children’s development and experience of learning language, communication and mathematics. Furthermore, the study also examines what pedagogues think about documenting and analyzing children’s development and learning. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek : Meningsskapande genom den levda kroppen

  Författare :Ebba Hildén; Anders Arnqvist; Tomas Saar; Sonja Sheridan; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Toddlers; one year olds; preschool; communication; life-world; the lived body; phenomenology; Maurice Merleau-Ponty; Ettåringar; de yngsta förskolebarnen; förskolan; kommunikation; livsvärld; den levda kroppen; fenomenologi; Maurice Merleau-Ponty; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Communication between the youngest preschool children is the focus of this essay, primarily on how the children communicate with each other, what they are communicating about and what meaning the communication holds for the children. The aim is to describe and understand communication that takes place in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a Swedish preschool. LÄS MER