Sökning: "kommunalt miljöarbete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kommunalt miljöarbete.

  1. 1. Kompetens för hållbar utveckling Professionella roller i kommunal planering

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Maria Håkansson; Folke Snickars; Tuija Hilding-Rydevik; Johan Hedrén; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

    Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER