Sökning: "kollektiva ramverk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden kollektiva ramverk.

 1. 1. Disciplin och motstånd Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Joakim Larsson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 2. 2. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 3. 3. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger: Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER

 4. 4. Five factors for urban sustainability - exploring influences on municipal strategic planning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul David Fenton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy and climate strategies; municipalities; stakeholders; strategic planning;

  Sammanfattning : In recent decades, there has been increasing consensus that sustainable urban development is critical to the future of human societies and planetary systems. The effects of population growth and the environmental impacts of human activities are evident around the world, observable not only in the rapid urbanisation of many large cities, but also in small-medium conurbations, rural communities, and even uninhabited areas. LÄS MER

 5. 5. Social Class in Science Class

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Education and Society, Malmö University. Natural Science, Mathematics and Society (NMS)

  Författare :Anna Jobér; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; science classroom; students; teacher; laboratory work; group work; dialogues; Bourdieu; Bernstein; hidden negotiations; colliding codes; social discourse; processes; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract in Chinese 概述 学校教学最重要目的之一是赋予每个孩子同等的教育. 尽管如此, 学校再创造了社会差异. 先前的研究表明,学生的低下社会经济情况背景与自然学科成绩低下有一定联系. 这样, 不少学生在未来就被排斥在社会高端学科的教育和职业之外. LÄS MER