Sökning: "kolets återkomst"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kolets återkomst.

  1. 1. Kolets återkomst : Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

    Författare :Anders Hansson; Jonas Anshelm; Mats Westermark; Alf Hornborg; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; Technology and social change; Teknik och social förändring;

    Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER