Sökning: "kognitiv utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden kognitiv utveckling.

 1. 1. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier

  Författare :Mikael Jensen; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :kognition; låtsaslek; lärande; Humaniora med inriktning mot lärarprofessionen;

  Sammanfattning : What kind of cognitive capacity must a human child develop to be able to join pretend play? This is the main question of the dissertation. To get a fair answer a great part of the background discusses what pretend play and human cognition is. Homo sapiens sapiens seems to be the only now living animal that is capable of pretense. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier : Cognitive development and the mysteries of pretend play

  Författare :Mikael Jensen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; pretense; play signals; play objects; play acts; intentionality; representations; social cognition;

  Sammanfattning : What kind of cognitive capacity must a human child develop to be able to join pretend play? This is the main question of the dissertation. To get a fair answer a great part of the background discusses what pretend play and human cognition is. Homo sapiens sapiens seems to be the only now living animal that is capable of pretense. LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of an internet-based treatment for generalized anxiety disorder : An acceptance-based approach

  Författare :Mats Dahlin; Gerhard Andersson; Per Carlbring; Rikard Wicksell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acceptance; generalized anxiety disorder; internet-based treatment; anxiety; cognitive behaviour therapy; acceptans; generaliserat ångestsyndrom; internetbaserad behandling; ångest; kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Generalized anxiety disorder (GAD) is a chronic condition characterized by an excessive and uncontrollable worry. GAD has a highly negative impact on all aspects of life, and the costs for society are considerable. Cognitive behaviour therapy (CBT), delivered face-to- face or online, has been shown to be effective in treating GAD. LÄS MER

 4. 4. Down syndrome : Growth and endocrine impact

  Författare :Åsa Myrelid; Jan Gustafsson; Göran Annerén; Ann-Christine Lindgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Down syndrome; growth; growth charts; body proportions; growth hormone; thyroid function; metabolism; body composition; cognition; motor development; Downs syndrom; tillväxt; tillväxtkurvor; kroppsproportioner; tillväxthormon; sköldkörtelfunktion; metabolism; kroppssammansättning; kognitiv förmåga; motorisk utveckling; Paediatric medicine; Pediatrisk medicin; pediatrik; Pediatrics;

  Sammanfattning : Down syndrome (DS) is associated with psychomotor retardation, short stature and endocrine dysfunction. Statural growth is a well-known indicator of health. The growth in DS differs markedly from that of other children and there is a 20 cm reduction of final height as compared to target height. LÄS MER

 5. 5. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

  Författare :Lars-Erik Björklund; Lars Lindström; Rolf Ekman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER