Sökning: "knowledge"

Visar resultat 11 - 15 av 10316 avhandlingar innehållade ordet knowledge.

 1. 11. Controlled by Knowledge A Study of two Clinical pathways in Mental Healthcare

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Mona Jerndahl Fineide; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisation theory; scientific bureaucratic medicine; health policy; governance; New Public Management; regulatory tools; control; management; standardisation; rule production; instrumentation; clinical pathways; lean; work; professions; professionals; autonomy; discretion; power; knowledge; legitimacy; evidence based medicine; mental health care; hospital; child and youth psychiatry; psychiatrist; psychologist; jurisdiction; legitimacy; soft bureaucracy; hybridisation; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Standardisation of professional work is a major policy concern to ensure quality and efficiency of services and a number of hospitals are now focusing on the use of clinical pathways as an important tool to standardise their work. This study sheds light on the processes set in motion when notions of standardisation meet local practice. LÄS MER

 2. 12. Swift transition and knowledge cycling A study of knowledge transfer in technical consulting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svjetlana Pantic-Dragisic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional service firm; technical consulting firm; technical consultants; mobile engineers; knowledge transfer; mobility; swift transition; knowledge cycling; formal training;

  Sammanfattning : The prominent shifts towards greater flexibility in work arrangements as well as in organizational forms have had profound effects on the labor market for engineers, and given rise to the technical consulting industry. The technical consulting firm is becoming increasingly important in many technology-based industries, as a growing number of technology-based firms rely on technical consulting firms to produce their outputs. LÄS MER

 3. 13. Innovation and Efficiency : a Knowledge-Based Approach to Organizing Industrial Firms

  Detta är en avhandling från Gothenburg, Sweden : Chalmers University of Technology

  Författare :Mats Magnusson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation; efficiency; knowledge; organizing; knowledge creation; knowledge exploitation;

  Sammanfattning : This thesis deals with the organizing of industrial firms that face the challenge of achieving high levels of both innovation and efficiency, taking a knowledge-based approach to this classical trade-off. With a constructionist perspective as a point of departure, knowledge, which contains tacit and explicit components, is seen to exist at both the individual and the organizational level. LÄS MER

 4. 14. En elev - en dator kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Håkan Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 15. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Josef Chaib; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. LÄS MER