Sökning: "knowledge expectations"

Visar resultat 1 - 5 av 279 avhandlingar innehållade orden knowledge expectations.

 1. 1. På väg mot yrkeskompetens : Spår av tyst kunskap och lärande under det kiropraktiska praktikåret

  Detta är en avhandling från HLS Förlag

  Författare :Håkan Sigrell; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supervision; post-graduate training; chiropractic; expectations; patient satisfaction; tacit knowledge; reflection; personal knowledge; professional knowledge; humanism; empathy; parallel process; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two parts, which are reported on separately, with a combined results discussion.Part IThe first part consists of empirical studies reported in five scientific articles together with a theoretical and methodological framework. LÄS MER

 2. 2. Whose Knowledge Counts? A Study of Providers and Users of Antenatal Care in Rural Zimbabwe

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thubelihle Mathole; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; International health; Evidence-based care; HIV AIDS; maternal health; midwifery; nurses; pregnancy; traditional birth attendants; Zimbabwe; Internationell hälsa; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : This thesis presents perspectives and experiences of different stakeholders and their ways of reasoning around pregnancy and pregnancy care. Data were generated from individual interviews with 25 health care providers, 18 women and 6 traditional birth attendants (TBAs) as well as 11 focus groups discussions with women, men and TBAs. LÄS MER

 3. 3. Support of mothers and their infants by the child health nurse : expectations and experiences

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Astrid Fägerskiöld; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to describe and analyse the CH nurse's support of mothers and their infants, given in order to form a good relationship md lead to favourable development of the child. In studies I, II and III, grounded theory and constant comparative method were used. LÄS MER

 4. 4. Hauger som konstruksjoner : arkeologiske forventninger gjennom 200 år

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Terje Gansum; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; expectations; production of knowledge; graves; barrows; mounds; constructions; rituals; single context;

  Sammanfattning : The production of archaeological knowledge is the main focus in this thesis. Archaeological expectations and praxis is analyzed through the study of barrows. LÄS MER

 5. 5. Expectations in the internationalization process – The case of two Swedish banks’ foreign activities 1995-2010

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Annoch Hadjikhani; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations; Expectation; bank; commitment; knowledge; internationalization; process; case; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studier av bankers internationalisering är relativt få i sitt omfång, särskilt om svenska banker och studier med en teoretisk process vy över internationalisering. Det här är ganska överraskande med tanke på hur viktiga bankerna är i vårt samhälle. LÄS MER