Sökning: "knowledge assets"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden knowledge assets.

 1. 1. Reuse of Engineering Knowledge: Perspectives on Experience-Based Codified Knowledge in Incremental Product Development

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Daniel Stenholm; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; engineering knowledge; knowledge management life cycle; engineering checksheet; knowledge assets; experience-based knowledge; knowledge reuse; knowledge management;

  Sammanfattning : Product development is a knowledge-intensive activity and as products become more complex and competition intensifies, the amount of knowledge increases. A prerequisite for engineers who apply current best practices and continuously improve their working methodologies is to efficiently reuse existing knowledge. LÄS MER

 2. 2. Knowledge engineering in the virtual enterprise exploring a maturity-based decision support

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christian Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Knowledge Engineering; Knowledge Maturity; Functional Product Development; Decision Making; Funktionella produkter; Functional Product Development;

  Sammanfattning : In product development, lead-time reduction, cost reduction, and quality improvement are issues that companies want to improve on to increase competitiveness. One recent approach to reach this - particularly in the aerospace industry where the complexity of product offers is steadily increasing - is to manage risk by forming virtual enterprises. LÄS MER

 3. 3. Unpacking the Flow Knowledge Transfer in MNCs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Persson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Knowledge transfer; Innovation; Multinational corporations; Technology; Subsidiary; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Multinational corporations (MNCs) are increasingly competing on their ability to utilise knowledge sourced from various parts of the world. In order to draw full advantage of a multinational presence, harnessing the potential of peripheral knowledge assets is a main strategic imperative. LÄS MER

 4. 4. Knowledge maturity as decision support in stage-gate product development a case from the aerospace industry

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Christian Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Knowledge Maturity; Knowledge Management; Stage-Gate; Decision Support; Product Development; Product-Service Systems; Aerospace; Funktionella produkter; Functional Product Development;

  Sammanfattning : För att vara konkurrenskraftiga behöver företag i dagens industri korta ledtider och nå ut på marknaden med sina produkter före konkurrenterna. Därför är produktutvecklingsfasen ett mål för ledtidsförkortningar, där beslut behöver fattas även där beslutsunderlag kan vara ofullständigt. LÄS MER

 5. 5. Daggers, knowledge & power

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Apel; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Daggers; flint; technology; social complexity; agency; social structure; transfer of knowledge and know-how; Late Neolithic and Bronze Age societies; Scandinavia; Europe; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how far the organisation of a traditional technology corresponds to the degree of social complexity in a sedentary, agrarian society. An examination of the production of flint daggers during the Late Stone Age and Early Bronze Age of Scandinavia indicates the presence of formal apprenticeship systems based on corporate descent groups. LÄS MER