Sökning: "knäartros"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet knäartros.

 1. 1. Human studies evaluating dGEMRIC as a prognostic tool for knee osteoarthritis

  Detta är en avhandling från Orthopaedics

  Författare :Henrik Owman; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage dGEMRIC ; knee; cartilage; glycosaminoglycan; anterior cruciate ligament injury; meniscal injury; osteoarthritis; joint space narrowing; osteophyte;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen, och orsakar ledvärk och stelhet. Artros leder till försvagning av brosket och sedermera förlust av allt större mängder belastat ledbrosk. För närvarande är vanlig röntgen den gyllene standarden för att diagnostisera knäartros. LÄS MER

 2. 2. Exercise and Functional Performance in Middle-aged Patients with Knee Osteoarthritis

  Detta är en avhandling från The Department of Rheumatology and the Department of Orthopaedics, Lund University, Lund, Sweden

  Författare :Carina Thorstensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Knee osteoarthritis; Exercise; Functional performance; reumatologi; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; muscle system; Skeleton; Physical medicine; Rehabilitering medicinsk och social ; rehabilitation; revalidation; kinesitherapy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros i knäleden är en av de tio vanligaste orsakerna till smärta och funktionshinder hos vuxna. Ett av problemen med artros är att det är svårt att diagnosticera vid ett tidigt stadium. Det kan synas som förändringar på röntgen, men ofta inte förrän flera år efter att det utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Hemicallotasis in Tibial Osteotomy using External Fixation. Patients, Pin Site Infection and Pin Site Care

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Annette W-Dahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; Kirurgi; Surgery; knee osteoarthritis; pin site infection; hemicallotasis; External fixation; tibial osteotomy; traumatology; orthopaedics; pin site care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Extern fixation är en metod för skelettfixation där perkutana pinnar och/eller vajrar fästes i skelettet och fixeras i en yttre metallram. Extern fixation används alltmer vid frakturläkning och förlängning/korrektion av deformiteter. LÄS MER

 4. 4. Aggrecan fragments as biomarkers in osteoarthritis

  Detta är en avhandling från Lund Univerity, Faculty of Medicine, Clinical Sciences Lund, Department of Orthopaedics, SE-221 84 Lund, Sweden

  Författare :Staffan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protease; Aggrecan; osteoarthritis; proteoglycan; knee injury; biomarker; aggrecanase;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid vår vanligaste ledsjukdom, artros, sker en progressiv förstöring av ledbrosk beroende på en störd balans mellan nedbrytning och nybildning av broskets extracellulära matrix. Ledbrosket utsätts för stort slitage och broskceller – kondrocyter – glest positionerade i vävnaden står för både nysyntes av broskmolekyler och för huvuddelen av nedbrytandet av slitna molekyler genom syntes av proteinklyvande enzymer – proteaser. LÄS MER

 5. 5. Contrast-enhanced MRI of human knee cartilage Clinical applications of the novel dGEMRIC technique to study glycosaminoglycan content in articular cartilage

  Detta är en avhandling från Medicinsk Informationsteknik, Malmö

  Författare :Carl Johan Tiderius; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; exercise; osteoarthritis; anterior cruciate ligament; glycosaminoglycan; MRI; cartilage; dGEMRIC; knee;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Knäartros är en mycket vanlig sjukdom som leder till successiv nedbrytning och förlust av brosket i leden, en process som oftast tar 10-20 år. Detta orsakar svår smärta och stelhet och i dag saknas botande behandling mot artros. LÄS MER