Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Kloster och aristokrati. Nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mitt : Monasticism and Aristocracy. Nuns, Monks and Gifts i Swedish Society until the Middle of the Fourteenth Century

    Författare :Catharina Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER