Sökning: "klinisk farmakologi"

Visar resultat 21 - 25 av 317 avhandlingar innehållade orden klinisk farmakologi.

 1. 21. Percutaneous Balloon Compression for the Treatment of Trigeminal Neuralgia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pär Asplund; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; trigeminal neuralgia; multiple sclerosis; surgery; percutaneous balloon compression; percutaneous retrogasserian glycerol rhizolysis; neurokirurgi; Neurosurgery;

  Sammanfattning : Background. Trigeminal neuralgia (TN) is a paroxysmal unilateral facial pain condition. That it is rather rare is of little comfort to those who are affected, as TN is often described as one of the worst pains known to mankind. Advanced age and multiple sclerosis (MS) are risk factors for developing TN. LÄS MER

 2. 22. On the Prediction of Warfarin Dose

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niclas Eriksson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; pharmacogenetics; prediction models; Dosing algorithm; GWAS; VKORC1; CYP2C9; Clinical Pharmacology; Klinisk farmakologi;

  Sammanfattning : Warfarin is one of the most widely used anticoagulants in the world. Treatment is complicated by a large inter-individual variation in the dose needed to reach adequate levels of anticoagulation i.e. INR 2. LÄS MER

 3. 23. Interaction of Triglyceride-rich Lipoproteins with Platelets and Vitamin K-dependent Coagulation Factors

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Ning Xu; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Triglycerides.; Prothrombin; Protein S; Protein C; Platelets; Phospholipids; Metabolism; Lipoproteins; Lipids; Endocytosis; Electron microscopy; Cytochemistry; Coronary heart disease; Blood coagulation factors; Arachidonic acid; Atherosclerosis; Clinical chemistry; Klinisk kemi; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hypertriglyceridemi (förhöjd plasma triglycerid(TG)nivå) är en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom. Det har föreslagits att relationen mellan fettintag och arterioskleros orsakas av vad som utspelar sig timmarna efter måltid. LÄS MER

 4. 24. The role of the androgen receptor and hydroxysteroid 17β dehydrogenase in breast cancer Impact on tamoxifen treatment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Hilborn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The healthy breast is a tissue composed of centrally located milk producing glands connected to the nipple by ducts, surrounded by fat tissue and connective tissue. The growth of the breast is primarily mediated by the estrogens, while the androgens mediate tissue homeostasis and protect against growth signals. LÄS MER

 5. 25. Superoxide dismutase 1 and amyotrophic lateral sclerosis

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :P. Andreas Jonsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; aggregates; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; cerebrospinal fluid; disulfide-reduced; inclusions; misfolded; protective factor; SOD1; transgenic; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease affecting motor neurons in the spinal cord, brain stem and motor cortex, leading to paralysis, respiratory failure and death. In about 5% of ALS cases, the disease is associated with mutations in the CuZn-superoxide dismutase (hSOD1) gene. LÄS MER