Sökning: "klinisk farmakologi"

Visar resultat 16 - 20 av 317 avhandlingar innehållade orden klinisk farmakologi.

 1. 16. Integrating Efficacy and Toxicity in Preclinical Anticancer Drug Development Methods and Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Unversitatis Upsaliensis

  Författare :Caroline Haglund; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anticancer drugs; In vitro assays; Toxicity testing; Haematological toxicity; Primary tumour cells; Species difference; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research Clinical pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning Klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology; Klinisk farmakologi;

  Sammanfattning : Preclinical testing is an important part of cancer drug development. The aim of this thesis was to establish and evaluate preclinical in vitro methods useful in the development of new anticancer drugs. In paper I, the development of non-clonogenic assays (FMCA-GM) using CD34+ stem cells for assessment of haematological toxicity was described. LÄS MER

 2. 17. SCHIZOPHRENIA IN A LONGITUDINAL PERSPECTIVE clinical and neurocognitive aspects

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Jonas Eberhard; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; toxikologi; farmaci; farmakognosi; toxicology; Farmakologi; pharmacognosy; pharmacy; Pharmacological sciences; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; psykosomatik; klinisk psykologi; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; longitudinal; shared decision making; schizophrenia; cognition; prolactin; tardive dyskinesia; remission; Medicine human and vertebrates ; insight; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Schizofreni är en kronisk och handikappande sjukdom som karakteriseras av allvarliga men fluktuerande symtom, med återkommande akuta episoder. Sjukdomen är förknippad med reducerad kognitiv och social funktionsförmåga. LÄS MER

 3. 18. Cannabinoids as modulators of cancer cell viability, neuronal differentiation, and embryonal development

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Gustafsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cannabinoids; cell viability; neuronal differentiation; colorectal cancer; chick embryo; biokemisk farmakologi; biokemisk farmakologi; Toxicology; toxikologi;

  Sammanfattning : Cannabinoids (CBs) are compounds that activate the CB1 and CB2 receptors. CB receptors mediate many different physiological functions, and cannabinoids have been reported to decrease tumor cell viability, proliferation, migration, as well as to modulate metastasis. LÄS MER

 4. 19. Assessment of eosinophil degranulation in allergic diseases and experimental models

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Monika Malm-Erjefält; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; blood; histochemistry; cytochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; animal morphology; Animal anatomy; Djurs anatomi och morfologi; Haematology; cytoplasmic granules ; Hematologi; Respiratory system; extracellulära vätskor; Andningsorganen; toxikologi; farmaci; farmakognosi; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Klinisk biologi; Pharmacological sciences; Histology; cell separation ; mice; animal models ; biological marker ; transmission electron microscopy allergy; cell degranulation ; Clinical biology; extracellular fluids; eosinophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den eosinofila granulocyten är en typ av vit blodkropp som ingår i kroppens immunförsvar. Vid allergirelaterade sjukdomar ses en ökad mängd av eosinofiler i blodbanan samt lokalt i den allergiskt inflammerade vävnaden. LÄS MER

 5. 20. Preclinical Development of New Alkylating Oligopeptides for Cancer Therapy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joachim Gullbo; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacology; pharmacology; oncology; chemistry; Melphalan derivatives; Farmakologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning;

  Sammanfattning : Oligopeptides can be used to carry cytotoxic agents in cancer chemotherapy, using tumour-associated proteins as the molecular target for selectivity. During the seventies and eighties Peptichemio, a cocktail of six alkylating oligopeptides carrying m-L-sarcolysin, was investigated in a wide variety of human malignancies. LÄS MER