Sökning: "klimatmedicin"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet klimatmedicin.

  1. 1. När kroppen slöt sig och blev fast : Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

    Författare :Annelie Drakman; Sven Widmalm; Tony Gustafsson; Ylva Söderfeldt; Anne Kveim Lie; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; physician; doctor; bloodletting; the miasmatic theory; climate medicine; purging; health; disease; 1800-talet; medicin; medicinhistoria; läkare; provinsialläkare; sjukdom; hälsa; sjukdomsuppfattningar; klimatmedicin; åderlåtning; miasmateori; kontagion; kroppens historia; kroppsuppfattningar; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

    Sammanfattning : For 2500 years, bloodletting, purging, climate medicine and the miasmatic theory were the fundaments of Western medicine. But then, over the course of just a few decades during the middle of the nineteenth century, they disappeared. Silently, without having been disproven or even disputed, before the breakthrough of bacteriology. LÄS MER