Sökning: "klassrumsstudier"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet klassrumsstudier.

 1. 1. Lab work in science education : Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

  Författare :Oskar Lindwall; Berner Lindström; Tim Koschmann; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lab work; science education; educational technology; classroom interaction; ethnomethodology; naturvetenskapliga laborationer; IT i utbildning; klassrumsstudier; etnometodologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Taking an analytical perspective founded on ethnomethodology and conversation analysis, the four studies presented in this thesis provide detailed analyses of video recorded lab work in mechanics at secondary and university level. The investigated activities all build on educational design afforded by a technology called probeware. LÄS MER

 2. 2. "Förklaringar är ju allt på nåt sätt" : En undersökning av hur fem lärare använder historiska förklaringar i undervisningen

  Författare :Joakim Wendell; Martin Stolare; David Ludvigsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; high school; class room study; history education; historical explanation; causality; cause and consequence; historical thinking concepts; History; Historia;

  Sammanfattning : The main purpose of this multiple case study is to investigate how high school history teachers in Sweden use historical explanations in their classroom teaching.  Specifically, the study explores how explanations are constructed in the clasroom interactions, and what thinking tools, if any, the teachers use to help students grasp central aspects of the historical explanation in question. LÄS MER

 3. 3. Exploring student collaboration during Data Generation in the Statistics Classroom : An Inferentialist Perspective

  Författare :Abdel Seidouvy; Maike Schindler; Ola Helenius; Dani Ben-Zvi; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inferentialism; Collaboration; Data generation; Statistics;

  Sammanfattning : This dissertation explores student collaboration during data generation in statistics. The first aim is to put the semantic theory of inferentialism to work and develop a theoretical lens for exploring student collaboration during data generation. LÄS MER