Sökning: "klassicism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet klassicism.

 1. 1. Den klassicistiska vändningen i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur : En studie av Liljevalchs konsthall, Kungstornen och Kanslihuset i Stockholm

  Författare :Kristina Knauff; Johan Mårtelius; Emilie Karlsmo; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; Swedish 20th century architecture; 1920-talet; klassicism; Carl Bergsten; Ivar Callmander; Gustaf Clason; Wolter Gahn; Sven Wallander; Kungstornen; Liljevalchs konsthall; Kanslihuset; Stockholm.; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The starting point of the thesis consists of a number of statements by prominent representatives of the cultural elite characterising architecture with references to classicism as the modern architecture. In the following years Swedish architecture was dominated by references to classical historical architecture focussing on the ideal of simplicity, which in turn formed a wider conceptual framework of ideas and ideals for architectural creation. LÄS MER

 2. 2. Rabbe Enckell : modernism och klassicism under tjugotal och trettital

  Författare :Louise Ekelund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Enckell; Rabbe; 1903-1974;

  Sammanfattning : .... LÄS MER