Sökning: "klasander"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet klasander.

 1. 1. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 2. 2. Stads-delar. Förorter som stadsbyggnadsfråga

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna-Johanna Klasander; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; squares; public space; suburbs; urban design; neighbourhood units; space syntax; local centres;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Suburban Navigation Structural Coherence and Visual Appearance in Urban Design

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna-Johanna Klasander; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; housing estates; urban typologies; orientation; urban morphology; suburbs; legibility; cognitive mapping; environmental cognition; urban design; space syntax;

  Sammanfattning : This thesis is written within the field of architecture and urban design. Its main subject is the morphology of housing estate suburbs that were built in Sweden from the 1940s to the 1970s. With the issue of environmental legibility as point of departure, structural and visual properties of urban settings are studied. LÄS MER

 4. 4. Attractiveness in Urban Design A study of the production of attractive places

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Erik Hidman; Kristina L. Nilsson; Björn Ekelund; Anna-Johanna Klasander; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; attractiveness; urban design; urban critical studies; production of space; Arkitektur; Architecture;

  Sammanfattning : This research project investigates the production of attractive places, through theory form and everyday life. The research study was originally sprung from practical questions regarding the extensive use of the term attractiveness in urban planning and design. LÄS MER

 5. 5. URBAN SEGREGATION AND URBAN FORM From residential segregation to segregation in public space

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ann Legeby; Lars Marcus; Eva Öresjö; Anna-Johanna Klasander; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban segregation; urban form; urban design; housing segregation; residential segregation; public space; co-presence; public life; spatial affordance; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Urban segregation is considered a major social problem in Sweden and several national anti-segregation initiatives have been launched to decrease social and ethnic segregation but so far only with marginal effects (SOU 2005:29). Urban design and town planning are rarely the focus in national anti-segregation initiatives; the architectural issue has mainly been confined to matters concerning housing policies. LÄS MER