Sökning: "kjell Hansson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden kjell Hansson.

 1. 1. Fartyget och fartygsorganisationen som en komplex arbetsmiljö om kvalitetsstyrning och säkerhet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kjell-Åke Hansson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Biophysical aspects of permeation and diffusion of water in frog eggs

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kjell Hansson Mild; Umeå universitet.; [1974]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER