Sökning: "kinetochore"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet kinetochore.

 1. 1. Chromosomal Instability and Genomic Amplification in Bone and Soft Tissue Tumours

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :David Gisselsson Nord; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nuclear atypia; kinetochore; anaphase bridge; p53; breakage-fusion-bridge cycle; TP53; HMGIC; MDM2; mitotic instability; genomic instability; FISH; osteosarcoma; liposarcoma; amplification; tumour; chromosome; cytogenetics; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta cancerformer uppvisar förvärvade kromosomavvikelser. En del enklare avvikelser har visat sig förekomma enbart i en viss tumörform och kan därför användas som diagnostiska markörer. LÄS MER

 2. 2. Characterization of the inner nuclear membrane protein Samp1, during interphase and mitosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Veronica J. Larsson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Samp1; LINC complex; nuclear lamina; MCLIP; nuclear envelope; spindle assembly; spindle stability; k-fiber; gamma tubulin; Aurora B; Haus6; Augmin; neurokemi med molekylär neurobiologi; Neurochemistry with Molecular Neurobiology;

  Sammanfattning : The nucleus, a hallmark in eukaryotic cells, contains the genome separating it from molecules in the cytoplasm. The nucleus is surrounded by a nuclear envelope consisting of two concentric membranes, the outer nuclear membrane and the inner nuclear membrane, the nuclear lamina and nuclear pore complexes. LÄS MER

 3. 3. The roles of inner nuclear membrane proteins during interphase and mitosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Neurochemistry, Stockholm University

  Författare :Veronica J. Larsson; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samp1; mitotic spindle; centrosome; LINC complex; Lamina; Sun1; mitosis; neurokemi med molekylär neurobiologi; Neurochemistry with Molecular Neurobiology;

  Sammanfattning : The nuclear envelope (NE) consists of two concentric membranes, the outer nuclear membrane (ONM) and the inner nuclear membrane (INM). The LINC (linker of nucleoskeleton and cytoskeleton) complex spans both the ONM and the INM connecting the cytoskeleton to the nucleoskeleton and chromatin. LÄS MER

 4. 4. The puzzling smc5/6 complex : piecing together functions in segregation and repair

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Cell and Molecular Biology

  Författare :Kristian K. Carlborg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Genome stability is essential in order for cells to survive. During their life cycle, parental cells must divide and properly allocate their genetic material to daughter cells. To ensure correct distribution, multiple proteins are involved in replicating and segregating the genome. LÄS MER