Sökning: "kidney failure"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden kidney failure.

 1. 1. Please Be Patient : : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

  Författare :Martin Gunnarson; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; haemodialysis; kidney transplantation; kidney failure; patienthood; culture; phenomenology; embodiment; medical practice; neoliberalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker de två behandlingsalternativ, hemodialys och njurtransplantation, som är tillgängliga för personer med njursvikt. I fokus för undersökningen står de former av person- och patientskap som skapas och upprätthålls i hemodialys- och njurtransplantationsvården samt i de njursjukas vardagsliv. LÄS MER

 2. 2. Epidemiology of kidney failure and glomerulonephritis in Sweden. Hereditary and non-hereditary factors

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Delshad Akrawi; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kidney failure; glomerulonephritis; epidemiological study; Familial relative risk;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Kidney disease is recognised as an important worldwide health burden. Kidney failure is the result of acute and chronic kidney disease and is associated with morbidity and mortality. Chronic kidney failure is associated with high-costs for society and low quality of life. LÄS MER

 3. 3. Molecular mechanisms of the kidney in health and disease

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Kerstin Ebefors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kidney; gene expression; glomerulus; proteoglycans;

  Sammanfattning : In 2010, 307 Swedish patients received a new kidney through transplantation, and the first of April 2011, 603 patients were on the kidney transplant waiting list. In Sweden over 8000 patients are presently in active uremic care with about half in dialysis and the other half with a functional kidney graft. LÄS MER

 4. 4. Prevention and treatment of acute kidney injury after cardiac surgery

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Bengt Redfors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kidney failure; acute glomerular filtration rate renal circulation oxygen consumption cardiac surgery mannitol dopamine norepinephrine autoregulation;

  Sammanfattning : Acute kidney injury (AKI) occurs frequently after cardiac surgery and is independently associated with increased mortality. The main cause of AKI in these patients is renal ischemia. LÄS MER

 5. 5. Cardiac surgery and the kidney - studies on the effects of pharmacological interventions on renal perfusion, filtration and oxygenation

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gudrun Bragadottir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kidney failure; acute; glomerular filtration rate; renal circulation; oxygen consumption; cardiac surgery; vasopressin; mannitol; levosimendan; estimating equations;

  Sammanfattning : Acute kidney injury (AKI) commonly complicates cardiac surgery and is associated with high mortality. Renal ischemia is considered to be the major cause. There is a close association between glomerular filtration rate (GFR), tubular sodium reabsorption and renal oxygen consumption (RVO2) in humans. LÄS MER