Sökning: "kidney failure"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden kidney failure.

 1. 1. Please Be Patient : : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

  Författare :Martin Gunnarson; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; haemodialysis; kidney transplantation; kidney failure; patienthood; culture; phenomenology; embodiment; medical practice; neoliberalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker de två behandlingsalternativ, hemodialys och njurtransplantation, som är tillgängliga för personer med njursvikt. I fokus för undersökningen står de former av person- och patientskap som skapas och upprätthålls i hemodialys- och njurtransplantationsvården samt i de njursjukas vardagsliv. LÄS MER

 2. 2. Epidemiology of kidney failure and glomerulonephritis in Sweden. Hereditary and non-hereditary factors

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Delshad Akrawi; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kidney failure; glomerulonephritis; epidemiological study; Familial relative risk;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Kidney disease is recognised as an important worldwide health burden. Kidney failure is the result of acute and chronic kidney disease and is associated with morbidity and mortality. Chronic kidney failure is associated with high-costs for society and low quality of life. LÄS MER

 3. 3. The Role of Angiotensin II in Experimental Acute Kidney Injury and Cardiorenal Failure

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia Jönsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heart failure; Acute kidney injury; Angiotensin II; Fluid balance; Cardiac function; Renal function;

  Sammanfattning : Blood pressure and fluid regulation are kept constant through the interaction between heart and kidneys. When the systemic blood pressure decreases, the levels of the hormone Angiotensin II increase, leading to vasoconstriction and therefore increased blood pressure. LÄS MER

 4. 4. Molecular mechanisms of the kidney in health and disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Ebefors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kidney; gene expression; glomerulus; proteoglycans;

  Sammanfattning : In 2010, 307 Swedish patients received a new kidney through transplantation, and the first of April 2011, 603 patients were on the kidney transplant waiting list. In Sweden over 8000 patients are presently in active uremic care with about half in dialysis and the other half with a functional kidney graft. LÄS MER

 5. 5. High-resolution Imaging of Cleared and Expanded Kidney Tissue Samples

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :David Unnersjö Jess; KTH.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kidney; Renal Pathology; Microscopy; Super-resolution microscopy; Tissue expansion; Foot processes; Glomerular filtration; Podocytes; Biologisk fysik; Biological Physics;

  Sammanfattning : The kidney is one of the most important and complex organs in the humanbody with the task of filtering hundreds of litres of blood daily. It is responsiblefor the salt and acid/base balance in the body, as well as secretinghormones important for red blood cell production and blood pressure regulation. LÄS MER