Sökning: "kerstin thomson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kerstin thomson.

  1. 1. Styrning och samhällsvärde : en studie med exempel från museivärlden

    Författare :Kerstin Thomson; Maria Mårtensson Hansson; Eva Wittbom; Rolf Solli; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; public value; public value creation; New Public Management; Public Value Management; museum management; företagsekonomi; Business Administration;

    Sammanfattning : In light of growing criticism towards New Public Management and its effects, interest has been directed at alternative management control concepts in the public sector. Whether Public Value Management is an alternative, possibly even a new paradigm, is being discussed on the research front. LÄS MER