Sökning: "kerstin larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden kerstin larsson.

 1. 1. Students' understandings of multiplication

  Författare :Kerstin Larsson; Kerstin Pettersson; Paul Andrews; Lieven Verschaffel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Multiplication; students’ understanding; connections; multiplicative reasoning; models for multiplication; calculations; arithmetical properties; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Multiplicative reasoning permeates many mathematical topics, for example fractions and functions. Hence there is consensus on the importance of acquiring multiplicative reasoning. LÄS MER

 2. 2. Hitta lätt - så blir det rätt! : En praxisnära, didaktisk studie om att orientera sig med hjälp av en karta

  Författare :Kerstin Nilsson; Håkan Larsson; Erik Backman; Thorsteinn Sigurjonsson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; orienteering; map reading; way finding; children; school; Learning Study; phenomenography; variation theory; teaching; learning; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis is about teaching and learning in way finding and map reading. The aim of the study is to investigate children’s ability to perceive the relationship between objects in the nature and map symbols in order to make a positioning. The aim is also to investigate what teaching might facilitate this ability. LÄS MER

 3. 3. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " : Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gun-Marie Frånberg; Eva Alerby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; Education; Pedagogik; Psychology; Psykologi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER

 4. 4. Educational Process Reflection (EPR) : a professional development model aimed at creating a reflective space in Swedish pre-school practice

  Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gaby Weiner; Kath Green; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher research; Professional development; Activity theory; Inclusive environment; Democracy; Intersubjectivity; Health promotion; Peer play and interaction; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Some applications of multinuclear NMR relaxation measurements in liquid systems

  Författare :Kerstin M. Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER