Sökning: "kerstin bladini"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden kerstin bladini.

 1. 1. Handledning som verktyg och rum för reflektion : En studie av specialpedagogers handledningssamtal

  Författare :Kerstin Bladini; Solveig Hägglund; Ingemar Emanuelsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special educator; preschool setting; counselling conversation; profession; social constructionism; systems theory; change and distinction; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : När specialpedagogen använder handledning som verktyg söker hon åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Fokus i samtalet riktas framförallt på barnet och på pedagogens arbete. Specialpedagogen kan ses som en slags expert på området barn i svårigheter och den pedagogiska praktiken. LÄS MER

 2. 2. Are they ready for this? : Experiences on implementing educational behavior-analytic interventions in Norwegian kindergartens

  Författare :Trine Arnesen; Annica Löfdahl; Kerstin Bladini; Maj Asplund Carlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; applied behavior analysis; autism; early intervention; implementation; kindergartens; special education; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis describes an investigation into experiences connected to the implementation of educational behavior-analytic interventions (ABA) for children with autism in kindergartens. The research questions and the methodological choices in this investigation evolved based on new experiences over the course of the research project. LÄS MER