Sökning: "kent"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet kent.

 1. 1. Att lyssna till röster : ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv

  Författare :Kent Adelmann; Kultur-språk-medier (KSM); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mikhail Bakhtin; lyssnande; lyssnandebegreppet;

  Sammanfattning : Detta är en avhandling om hur en del av vårt meningsskapande går till, sedd genom åtta studenters användning av sina kontextuella resurser. Den handlar om hur vi lyssnar till auditiva, visuella och upplevda röster, och hur vi talar med stöd av dessa röster när vi skapar och utvecklar vår egen röst. LÄS MER

 2. 2. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv

  Författare :Kent Adelmann; Avdelningen för idé- och lärdomshistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Syllabus for Swedish; Pedagogy and didactics; Teacher Education; Educational History; Talk in Interaction; Group Talks; Classroom Research; Listening Practice; Listening Instruction; Listening Research; Listening Theory; Meaning Determination; Semantics; Listening Reception; Rhetoric; Intertextuality; Reported Listening; Response; Context; Dialogue; Long-term Listening; Utterance; Mikhail Bakhtin; Voice; Pedagogik; didaktik; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis has two points of departure and four main purposes. The first point of departure concerns the narrow perspective of the listening skill in Swedish. The first purpose is to show the lack of attention to the listening skill in research and mother tongue education in the Swedish compulsory school. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Technology Applications for Knowledge Management

  Författare :Kent Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informatics; computer and systems science; Constraints; Simulation; Model-Based Diagnosis; Knowledge Management; Knowledge Technology; Informatik; data- och systemvetenskap; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; datorteknik; Computer Systems;

  Sammanfattning : We investigate how the knowledge in knowledge technology applications for knowledge management can be represented to let the user directly manage the knowledge content of the applications.In paper I we design a representation of diagnosis knowledge that allows the user to add new components and inspect the function of the device. LÄS MER

 4. 4. Preparation and Characterisation of Sputtered Titanium- and Zirconium Nitride Optical Films

  Författare :Kent Andersson; Arne Roos; M. Georgson; Uppsala University Department of Technology Solid State Physics Group; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Multilayered interference coatings based on titanium- and zirconium nitride and designed for solar control have been prepared using reactive d c magnetron sputtering. Preparation effects and degradation mechanisms were investigated. It was shown that the quality of the nitride strongly depends on the degree of crystallinity in the underlying oxide. LÄS MER

 5. 5. Simulation and Optimization of SiC Field Effect Transistors

  Författare :Kent Bertilsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SiC; MOSFET; MESFET; Thermal Effects; Device modeling; Optimization; Electrical engineering; electronics and photonics; Elektroteknik; elektronik och fotonik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER