Sökning: "kedja"

Visar resultat 16 - 20 av 67 avhandlingar innehållade ordet kedja.

 1. 16. Engineering carbonic anhydrase for highly selective ester hydrolysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Gunnar Höst; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; carbonic anhydrase; specificity; hydrolysis; rational design; protein engineering; plasmodium falciparum; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras arbete utfört med enzymet humant karboanhydras II (HCAII). Enzymer är en typ av proteiner som accelererar (katalyserar) kemiska reaktioner, vilket är nödvändigt för allt levande. Den naturliga funktionen för HCAII är att katalysera omvandlingen av gasen koldioxid till vätekarbonat, som är löslig i vätska. LÄS MER

 2. 17. Biophysical Studies of Apolipoprotein A-IM and a Partitioning study

  Detta är en avhandling från Malin Suurkuusk, Pharmacia&Upjohn, SP 19-5, SE-112 87 Stockholm, Sweden

  Författare :Malin Suurkuusk; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Apolipoprotein A-IMilano; Apolipoprotein A-I; Lipoprotein; Lipid; Microcalorimetry; DCS; Denaturation; Guanidine Hydrochloride; Physics; Fysik; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kursiverade ord förklaras i ordlistan Ateroskleros (åderförkalkning) är en mycket vanlig sjukdom som börjar i tidig ålder med inlagring av bland annat kolesterol i kärlväggarna (aterosklerotiska plack). Om dessa utvecklas vidare leder det till förträngningar av blodkärlen med hjärt- och kärlsjukdomar som konsekvens. LÄS MER

 3. 18. Determining and Optimizing the Current and Magnetic Field Dependence of Spin-Torque and Spin Hall Nano-Oscillators Toward Next-Generation Nanoelectronic Devices and Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Seyed Amir Hossein Banuazizi; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanoelectronics; spintronics; nanomagnetism; ferromagnetic materials; microwave oscillators; magnetization dynamics; spin waves; giant magneto-resistance; spin Hall effect; spin-torque nano-oscillators; spin Hall nano-oscillators; numerical modeling; electrical characterization; microwave characterization; magnetic force microscopy.; Physics; Fysik; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Spin-torque and spin Hall nano-oscillators are nanoscale devices (about 100 nm) capable of producing tunable broadband high-frequency microwave signals ranging from 0.1 GHz to over 65 GHz that several research groups trying to reach up to 200 - 300 GHz. LÄS MER

 4. 19. Phase separation, aggregation and gelation of a charged helixforming polysaccharide in aqueous salt solution

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Johan Borgström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; polysaccharide; physical gel; ion binding; carrageenan; liquid crystal; polymer; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De senaste åren har jag ägnat åt att undersöka en speciell typ av gelbildare: kappa-carrageenan. Kappa-carrageenan kan användas för att göra gelé men används också i annan mat t.ex. efterrätter och glass, för att ge konsistens. LÄS MER

 5. 20. Chondrocyte-matrix interactions: with emphasis on the collagen binding integrin a10ß1

  Detta är en avhandling från Dept. for Cell and Molecular Biology, P.O Box 94, S-22100 Lund

  Författare :Lisbet Camper; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; muscle system; Skeleton; chondrocyte; integrin; cartilage; chondroadherin; collagen; Biochemistry; metabolism; Biokemi; reumatologi; muskelsystem; Skelett; rheumatology locomotion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår kropp är uppbyggd av flera olika typer av stödjevävnader tex ben, brosk, muskler och hud. Den utgör kroppens stomme och bidrar med både stödjande och elastiska funktioner i kroppen. LÄS MER