Sökning: "kedja"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade ordet kedja.

 1. 1. Varats och utvecklingens kedja en naturhistorisk museiutställning i Göteborg 1923-1968

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Eric Hedqvist; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; architecture; exhibitions; klassification; Gothenburg; Bengt Hubendick; L.A. Jägerskiöld; museums; natural history; science museum; history of exhibitions; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is a museological study of the coming into being of a natural history museum, its building and its adherent zoological exhibition during the years around the First World War. The main problem of the dissertation is the opposition between the curator´s program 1903 for the exhibit and its realization twenty years later. LÄS MER

 2. 2. Direktkrav : Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Laila Zackariasson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; direktkrav; täckningsfordran; borgenärsskydd; bakre led kontraktuell kedja; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This study has two purposes. First, it intends to clarify to what extent there is a right of direct action in Swedish law. Second, it attempts to establish the implications of different rules governing the direct action claim.The concept of direct action is used where the following conditions are fulfilled. LÄS MER

 3. 3. From Models to Code and Back A Round-trip Approach for Model-driven Engineering of Embedded Systems

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Federico Ciccozzi; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; model-driven engineering; embedded systems; code generation; extra-functional properties; back-propagation; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : The complexity of modern systems is continuously growing, thus demanding novel powerful development approaches.In this direction, model-driven and component-based software engineering have reached the status of promising paradigms for the development of complex systems. LÄS MER

 4. 4. Measurements of efficiency in a supply chain

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annelie Pettersson; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis addresses the topic of measurements in the Supply chain and specifically measurements of Supply chain efficiency. This thesis has the following objectives:- To present ways of measuring performance of the Supply chain.- To present ways of measuring cost in the Supply chain. LÄS MER

 5. 5. C4b-binding protein: Identification of binding sites and a possible function of the interaction with protein S

  Detta är en avhandling från Joanna Webb, Wallenberg Laboratory Floor 6, U-MAS, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Joanna Webb; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical chemistry; apoptosis; binding sites; complement; C4b-binding protein; protein S; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet är ett system bestående av cirka 35 proteiner i blodet och på cellytor, som ingår i kroppens medfödda immunförsvar. Det är ett mycket viktigt men också explosivt system, potentiellt skadligt för kroppens egna celler, som kräver strikt reglering. LÄS MER