Sökning: "kayak"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet kayak.

 1. 1. Wireless Multi-Sensor Feedback Systems for SportsPerformance Monitoring Design and Development

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dennis Sturm; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kayak; paddle; mobile phone; sports performance; propulsive force; boat velocity; sampling frequency; wireless measurement; wireless sensor; Kayak XL System; sensor piconet; sensor platform; user-centred design;

  Sammanfattning : Wireless applications have become a common part of daily life. Whether it is mobile phones, the Wi-Fi router at home, the keycard which has replaced the car key, a radio frequency identification access system to a building or a Bluetooth headset for your computer or phone, the means of modern wireless data exchange is an omnipresent technology. LÄS MER

 2. 2. Performance and trainability in paraplegics : : motor function, shoulder muscle strength and sitting balance before and after kayak ergometer training

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

  Författare :Anna Bjerkefors; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Balance; electromyography; exercise; kinematics; motor skills; paraplegia; postural control; shoulder joint; spinal cord injury; wheelchair;

  Sammanfattning : BakgrundVid en ryggmärgsskada upphör helt eller delvis överföringen av nervsignaler i ryggmärgen, vilket medför motorisk och sensorisk funktionsnedsättning nedanför skadenivån. I Sverige skadas varje år cirka 150 personer så svårt att det leder till en ryggmärgsskada. LÄS MER