Sökning: "katrin lilja waltå"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden katrin lilja waltå.

 1. 1. Läroböcker i svenska? En studie av ett läromedel för yrkesförberedande gymnasieprogram och dess modelläsare

  Författare :Katrin Lilja Waltå; Malmö högskola; []
  Nyckelord :pedagogy of literature; model reader; textbook research; school books; text analysis; tasks; curriculum;

  Sammanfattning : This licentiate thesis addresses what textbooks in the school subject Swedish specifically oriented to pupils in different vocational programmes at Swedish high school/ upper secondary schools (Gymnasiet) offer to their readers. The study uses qualitative textual analysis as its main approach as well as, to a certain extent, quantitative data from textbooks in the Blickpunkt series (Blickpunktserien). LÄS MER

 2. 2. "Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011

  Författare :Katrin Lilja Waltå; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Model Reader; Eco; epistemology; view of literature; Swedish High School; textbook research; literature study; subject concept; Bildung; literature education;

  Sammanfattning : Ph.D. LÄS MER